Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

ZP.271.10.2023 Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-07 2023-09-22 10:00 2023-11-27
ZP.271.9.2023 Przebudowa drogi gminnej Nr 190 712C Śmiłowice – Olganowo w miejscowości Olganowo Gmina Choceń Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-03 2023-07-18 10:00 2023-07-19
ZP.271.8.2023 Budowa drogi Szczutkowo-Ząbin Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-23 2023-07-10 10:00 2023-09-05
ZP.271.7.2023 Przebudowa drogi gminnej Nr 190 712C Śmiłowice – Olganowo w miejscowości Olganowo Gmina Choceń Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-09 2023-06-26 10:00 2023-06-29
ZP.271.6.2023 Dostawa oleju opałowego dla Gminy Choceń i jednostek organizacyjnych Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-02 2023-06-13 10:00 2023-06-30
ZP.OSP.271.1.2023 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-10 2023-05-18 10:00 2023-06-21
ZP.271.5.2023 Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek - gr. gminy Brzyszewo polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m. Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-20 2023-05-05 10:00 2023-05-31
ZP.271.4.2023 Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-01 2023-03-17 10:00 2023-04-06
ZP.271.3.2023 Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-22 2023-03-09 10:00 2023-04-18
ZP.271.2.2023 Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-31 2023-02-16 10:00 2023-03-07
ZP.271.1.2023 Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-30 2023-02-14 10:00 2023-02-14
GOPS.260.1.2022.ZP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Choceń w 2023 roku Gmina Choceń Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-29 2022-12-08 10:00 2023-01-16
ZP.271.13.2022 Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-15 2022-11-30 10:00 2023-01-16
ZP.271.12.2022 Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-20 2022-11-04 10:00 2022-11-15
ZP.271.10.2022 Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-04 2022-08-22 10:00 2022-08-29
ZP.271.9.2022 Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-21 2022-07-29 10:00 2022-08-10
ZP.271.8.2022 Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-11 10:00 2022-08-24
ZP.271.7.2022 Dostawa sprzętu i urządzeń zabezpieczających w ramach programu "Cyfrowa gmina" Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-14 2022-06-22 10:00 2022-07-15
ZP.OSP.271.1.2022 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-30 2022-06-07 10:00 2022-08-24
ZP.271.6.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń Gmina Choceń Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-30 2022-06-30 10:00 2022-09-16
ZP.271.5.2022 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-11 2022-05-26 10:00 2022-07-01
ZP.271.4.2022 Zakup pojazdu asenizayjnego Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-31 2022-04-08 10:00 2022-05-09
ZP.271.3.2022 Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-17 2022-04-01 10:00 2022-04-06
ZP.271.2.2022 Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole Podstawowej w Wilkowicach Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-08 2022-03-23 10:00 2022-04-15
ZP.271.1.2022 Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice Gmina Choceń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-04 2022-02-22 10:00 2022-04-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa