Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu ZP.271.13.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-21 11:50
Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 ZP.271.12.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-11-20 12:50
Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu ZP.271.11.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-27 11:48
Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C ZP.271.10.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-03 09:51
Budowa drogi Szczutkowo-Ząbin ZP.271.8.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-21 11:46
Przebudowa drogi gminnej Nr 190 712C Śmiłowice – Olganowo w miejscowości Olganowo Gmina Choceń ZP.271.9.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-19 13:38
Przebudowa drogi gminnej Nr 190 712C Śmiłowice – Olganowo w miejscowości Olganowo Gmina Choceń ZP.271.7.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-29 13:43
Dostawa oleju opałowego dla Gminy Choceń i jednostek organizacyjnych ZP.271.6.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-22 12:11
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie ZP.OSP.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-31 14:28
Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek - gr. gminy Brzyszewo polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m. ZP.271.5.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-16 12:03
Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo ZP.271.4.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-28 09:18
Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu ZP.271.3.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-20 11:22
Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków ZP.271.2.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-23 14:21
Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu ZP.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-14 14:19
Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE ZP.271.13.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-02 13:43
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Choceń w 2023 roku GOPS.260.1.2022.ZP Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-12-29 13:59
Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE ZP.271.12.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-08 12:16
Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m ZP.271.10.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-23 16:20
Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń ZP.271.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-03 09:49
Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną ZP.271.8.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-22 13:22
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń ZP.271.6.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-07-20 12:02
Dostawa sprzętu i urządzeń zabezpieczających w ramach programu "Cyfrowa gmina" ZP.271.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-07 14:05
Dostawa sprzętu i urządzeń zabezpieczających w ramach programu "Cyfrowa gmina" ZP.271.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 2 2022-07-07 13:07
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach ZP.OSP.271.1.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-13 12:53
Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych ZP.271.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-08 13:35

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa